Tarot Tổng Hợp

Lá IV. The Emperor – Black Cats Tarot

IV. The Emperor

Ý nghĩa lá IV. The Emperor trong bộ Black Cats Tarot

Emperor thống trị với sức mạnh và sự bền vững. Emperor yêu sự an toàn về tình cảm và vật chất, những nguyên tố thể hiện vị trí của ngài. Emperor rất chắc chắn về bản thân và khi cần thiết, hành động quả quyết. Emperor thỉnh thoảng có thể nghiêm khắc. Lá bài này gợi ý sử dụng sức mạnh của người khác hợp lý, chứ không tìm cách lạm dụng họ.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

Dịch: Dung Bim

Related Articles

Trả lời

Back to top button