Tarot Tổng Hợp

Lá IV. The Emperor – Chrysalis Tarot

IV – Green Man

Lá IV. The Emperor - Chrysalis Tarot

Tên truyền thống: The Emperor
Ý nghĩa: Cấu trúc, nuôi dưỡng

Tiếng nói nội tại của bạn được đại diện bởi con bướm đồng hành với Green Man. Nó giao tiếp với bạn bằng nhiều cách, thông qua những giấc mơ, ký ức và trực giác. Tập trung vào các lá bài xung quanh là điều hiển nhiên khi Green Man xuất hiện trong trải bài của bạn. Giống như Gaia có bạn tâm giao, Green Man cùng lá the Sun cùng nhau thống trị với cương vị của một tộc trưởng và một người cha sáng suốt. Điệp khúc không đổi của Green Man là sự chung sống hài hòa, cân bằng và cấu trúc. Nhờ có ngài, những dấu hiệu bất ngờ của tự nhiên được hé mở, chứng thực những giấc mơ, ký ức và tiềm thức của bạn. Trí tưởng tượng không gì sánh kịp của ngài giúp bạn đạt được những thành tích vĩ đại hơn.

Sách Chrysalis Tarot – Toney Brooks, Holly Sierra

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Chrysalis Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button