Tarot Tổng Hợp

Lá IV. The Emperor – Deviant Moon Tarot

Lá Bài IV – The Emperor – Bộ Bài Deviant Moon Tarot

Lá IV. The Emperor - Deviant Moon Tarot 2

Thống trị toàn bộ mọi thứ xung quanh, The Emperor ngồi đó đầy tự tin 다운로드. Tuy hài lòng với những thành tựu của bản thân, nhưng ông vẫn luôn hướng mắt về những đối tượng chinh phục khác.

Nghĩa xuôi: Hình tượng nam tính mạnh mẽ google docs. Sự lãnh đạo. Hoàn thành. Tham vọng.

Nghĩa ngược: Không đủ khả năng 지난 해 마리앙바드에서 다운로드. Điểm yếu. Thiếu quyết đoán.

Sách Hướng Dẫn Bộ Bài Deviant Moon Tarot

Tham Khảo Các Lá Bài Deviant Moon Tarot

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close