Tarot Tổng Hợp

Ý Nghĩa Lá IV. The Emperor – Tarot of Trees

IV. The Emperor

emperor_lg

The Emperor có thể là cây sồi già vĩ đại thống trị toàn bộ khu rừng bên dưới nó 알스튜디오 다운로드. Hệ thống rễ đồ sộ của nó ngụ ý đến sự vững chắc và quyền lực. Nó được chống đỡ bởi hai ngọn núi oai nghiêm màu tím càng củng cố thêm sự oai nghiêm của nó report designer viewer.

Ý nghĩa:

The Emperor thường đại diện cho những người có nhiều trách nhiệm, người có quyền lực rất lớn hoặc sức mạnh vô cùng 그라비티. The Emperor cũng có thể đại diện cho sức mạnh thể chất hoặc uy tín tuyệt vời. Khi bạn rút ra lá bài này, cân nhắc xem ai là người có sức mạnh: ai là chủ, ai đang giật dây, ai lập ra các quy tắc hoặc các chính sách 다이버전트 다운로드. The Emperor là lá bài thứ tư trong tarot, và con số này nói về sự ổ định – bốn góc, bốn chân, bốn bánh xe, bốn mùa 다운로드. The Emperor cũng đại diện cho những điều mà bạn cần vượt qua như sự thống trị, áp đặt, cứng nhắc trong suy nghĩ, hoặc cứng rắn trong phương pháp tiếp cận 다운로드. Mặt tiêu cực của the Emperor đến từ sự đình trệ, mất kiểm soát, cứng rắn, và thiếu linh hoạt. Lá bài này cũng đại diện cho nhu cầu hoặc khả năng gánh vác trách nhiệm, tham vọng hoặc thành tựu 다운로드.

Sách Tarot of Trees – Dana Driscoll

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Tarot of Trees

 

Tags

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close