Tarot Tổng Hợp

Lá IX. The Hermit – Crystal Visions Tarot

Lá Bài IX. The Hermit Bộ Bài Crystal Visions Tarot

Lá IX. The Hermit - Crystal Visions Tarot 4

Lá bài Hermit biểu thị cho sự cần thiết thoát khỏi thế giới này, đến một nơi yên tĩnh để suy ngẫm về một ý nghĩa sâu xa hơn. Đây là lúc gác lại các dự án, rời bỏ các trò giải trí, tập trung vào việc xem xét nội tâm và suy ngẫm để đánh giá lại các mục tiêu và con đường mà bạn đang đi. Ẩn sĩ đi tìm chân lý và kiến thức của vũ trụ.

Ẩn sĩ trong lá bài này đang ngồi một mình trên mỏm núi, nhìn xuống thế giới bên dưới để có cái nhìn rộng hơn và những hiểu biết sâu hơn. Mọi vật thinh lặng khi Ẩn sĩ chăm chú lắng nghe tiếng ngân nga của vạn vật, điều này giúp đem lại cảm giác tuyệt vời hơn về sự cân bằng và thanh bình.

Diễn giải ngược của lá bài:

Khi lá bài Hermit bị đảo ngược, nó có thể chỉ một cảm giác bị giam hãm và cô đơn, bắt nguồn từ nỗi sợ hãi của một người. Sự lo lắng và chứng hoang tưởng có thể khiến cho người ta sống cô độc trong tuyệt vọng, và họ thực sự khao khát bầu bạn với những người khác.

Sách Hướng Dẫn Bộ bài Crystal Visions Tarot – Jennifer Galasso

 

Bảng Tổng hợp tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Crystal Visions Tarot

Tarot.vn Chuyên Đề Tarot Tổng Hợp

Related Articles

Trả lời

Back to top button