Tarot Tổng Hợp

Lá Judgement – Wild Unknown Tarot

Ý Nghĩa Lá Bài Judgement Bộ Bài Wild Unknown Tarot

Tha thứ

Lá Judgement - Wild Unknown Tarot 2

Từ “judgement” (phán xét) gợi lên trong nhiều người nỗi sợ và cảm giác tội lỗi 다운로드. Tuy nhiên, lá bài này lại mang một phương diện ý nghĩa khác của từ ngữ…nó là về việc tìm kiếm sự thật. Không đổ lỗi cho bản thân bạn hay người khác thêm nữa, không thêm bất cứ cái cớ nào nữa 다운로드. Bây giờ là lúc dành cho sự tha thứ và tự do cá nhân. Lá bài này đòi hỏi bạn phải trỗi dậy, để sự nhỏ nhen và nỗi sợ hãi ở phía sau 다운로드. Hãy giang rộng đôi cánh và tái sinh. Nó mới thật nhẹ nhõm làm sao.

Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close