Tarot Tổng Hợp

Lá King of Cups – Crystal Visions Tarot

Lá Bài King of Cups  Bộ Bài Crystal Visions Tarot

Lá King of Cups - Crystal Visions Tarot 2

King of Cups mạnh mẽ, khôn ngoan, kiên nhẫn, trung thực và tử tế. King of Cups có trực giác tốt và có lòng trắc ẩn, nhưng bình tĩnh và chế ngự được những cảm xúc của mình. Ông là một lãnh đạo thông minh, có tài ngoại giao, có khả năng làm dịu những căng thẳng và giữ hòa khí thông qua tính nhẫn nại và đầu óc cởi mở. Ông nhận thức được những cảm xúc của mình, nhưng luôn giữ mọi việc cân bằng trong trật tự để điều khiển một cách công tâm và với cung cách của một vị vua. Ông ngồi với một chân đặt trong nước, chân kia đặt vững chãi trên một hòn đá. Tay trái ông cầm một cây đinh ba, biểu tượng của hai vị thần nước là Neptune và Poseidon, tay phải là một chiếc cốc, xung quanh là một chiếc ngai vàng kết từ những cây sậy.

Diễn giải ngược của lá bài:

Khi King of Cups trải ra với vị trí ngược, nó ám chỉ một người bảo vệ quá mức, và có tình cảm thái quá. Ông có thể nghiêng ngả theo cảm xúc và thiếu sự cân bằng giữa lý trí và tình cảm. Ông có xu hướng nuông chiều những người mà ông thương yêu, bảo vệ và chăm sóc họ quá mức đến độ làm cho họ quá phụ thuộc.

Sách Hướng Dẫn Bộ bài Crystal Visions Tarot – Jennifer Galasso

 

Bảng Tổng hợp tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Crystal Visions Tarot

Tarot.vn Chuyên Đề Tarot Tổng Hợp

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close