Tarot Tổng Hợp

Lá King of Cups – Mystic Faerie Tarot

King of Cups

кч

King of Cups là một nhà lãnh đạo có lòng trắc ẩn và có tính chu đáo. Có lẽ anh ấy quan tâm đến hạnh phúc của mọi người nhiều hơn là quan tâm về mặt hiệu quả. Không có gì phải nghi ngờ rằng chắc chắn anh ấy sẽ hạnh phúc nếu được làm một người phụ trách bảo tàng hơn là làm một người đứng đầu một tập đoàn tài chính. Tình yêu của anh dành cho tất cả những thứ đẹp đẽ và khao khát nghệ thuật phiền toái của anh đôi khi làm anh lạc hướng khỏi nhiệm vụ chính.

Sách Mystic Faerie Tarot – Barbara Moore

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Mystic Faerie Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button