Tarot Tổng Hợp

Lá King of Pentacles – Celestial Tarot

King of Pentacles: Đất tiên phong

Lá King of Pentacles - Celestial Tarot

Tự trị, rộng lớn, thành công, và có quyền hành, là những tính từ hợp thành Capricorn, dấu hiệu của trái đất tiên phong mà King of Pentacles cai trị 뱅가드. An toàn trên ngai vua, ông là hình tượng trần thế của Saturn, thần hộ mệnh kỷ cương, đạo đức và nuôi dưỡng, người khuyến khích doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh 기차 게임. Khi lá bài xuất hiện, đó là lúc cần trở nên từng trải và hoàn thành lĩnh vực bạn đã lựa chọn với sự nỗ lực. Trên phương diện cá nhân, Nhà vua xuất hiện như một người đàn ông đầy trách nhiệm và thành công của thế giới, người phục vụ như một người tư vấn để trở nên có ý thức hơn về thế giới vật chất 다운로드.

Sách Celestial Tarot – Kay Steventon, Brian Clark

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Celestial Tarot

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close