Tarot Tổng Hợp

Lá King of Water – Cosmos Tarot

Lá Bài King Water – Camelopardalis Bộ Bài Cosmos Tarot & Oracle

Lá King of Water - Cosmos Tarot 4

Chòm Lộc Báo

Nhìn Bức Tranh Tổng Quan – Nâng Cao Quan Điểm

Ở Trung Hoa, hươu cao cổ từng bị lầm với loài Kỳ Lân (Qilin, loài này không giống với kì lân một sừng Unicorn phương Tây – ND), sinh vật truyền thuyết có những đặc điểm thể chất khá giống loài hưu cao cổ. Kỳ Lân được đồn rằng có khả năng nhìn thấu bản chất thật của sự vật và suy luận hướng đi thuận lợi nhất cho những việc nó muốn làm. Hươu cao cổ cũng là một sinh vật nhiệm màu với kích thước cơ thể to lớn và bản chất hiền lành. Từ chiều cao vượt trội của loài hươu, Camelopardalis, chòm sao hươu cao cổ, có quan điểm riêng biệt và sự nhận thức tinh tế đối với những thứ xung quanh.

Khi lá Camelopardalis xuất hiện, đây là lúc để lùi một bước và quan sát. Chuyến hành trình sẽ dễ chinh phục hơn khi một người nhìn ra được những thứ ẩn sau những chướng ngại nhất thời. Cả Kỳ Lân và hươu cao cổ đều là biểu tượng cho cách một người nhìn nhận tương lai: hơi khựng lại nhưng cẩn trọng hơn, luôn tìm cách đặt để các thứ vào những góc độ hợp lý. Sẽ rất hữu ích khi một người chia sẻ bức tranh lớn mà mình nhìn thấy với những người khác, nhất là những quan điểm độc đáo mà không phải ai cũng có được.

Ngược chiều, một người có thể đang thiếu một trong những năng lực của Camelopardalis để nhìn được bức tranh tổng quan và đang bị phân tán khỏi những việc quan trọng do cái nhìn chủ quan. La bài gợi ý đây là thời điểm để nhìn ra bên ngoài và mở rộng chân trời trí tuệ của bản thân.

Xem Phiên Bản Đầy Đủ Của Các Lá Bài Trong Bộ Cosmos Tarot & Oracle

Sách Hướng Dẫn Bộ bài Cosmos Tarot and Oracle – Light Grey Art Lab

Tarot.vn Chuyên Về Tarot Tổng Hợp Cùng Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Trong Chuyên Đề Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button