Tarot Tổng Hợp

Lá Knight of Athames – Green Witch Tarot

Knight of Athames

Đây là lá bài của hành động nhanh, đặc biệt là khi đã quyết định. Trong lá bài có sự quyết tâm và cách tiếp cận xông xáo để hoàn tất việc gì đó, vì vậy lời cảnh báo tiềm ẩn là hãy quan sát trước khi thay đổi. Sự nhiệt tình thôi thúc và sự phấn khích lao vào mục tiêu mới có thể dẫn đến việc thiếu chuẩn bị hoặc cam kết sự ràng buộc thiếu chín chắn mà không hiểu biết chắc chắn về những gì liên quan. Có yếu tố bốc đồng và cảm giác tự tin xuất hiện ở đây, là những thứ gần giống như sự bất cẩn trong quá trình theo đuổi cuộc thám hiểm. Tuy nhiên, lá bài này nói đến một người thông minh, hăng hái và dũng cảm, người tập trung vào mục tiêu và có khả năng thành công với sự quyết tâm và sự sắc sảo. Có thể sẽ có những thay đổi đột ngột cũng như kỹ năng để giải quyết vấn đề của bản thân. Thiếu kiên nhẫn và hấp tấp có thể cản trở sự hợp tác từ người khác; tuy nhiên, lá bài này nói đến một người có khả năng và có thể đảm bảo một kết quả mỹ mãn.

Cây bạc hà, đại diện cho hành động, thách thức, và thành tựu, mọc dại ven đường. Con lửng, biểu tượng của sự quả quyết, quyết tâm và hành động, đang quan sát từ phía bên kia đường.

Nghĩa xuôi: Hành động nhanh chóng, năng lượng xông xáo, tự tin, thay đổi đột ngột, sự liều lĩnh, can đảm, khả năng, kỹ năng, hoạt động nghề nghiệp sắc sảo, sự can đảm, hành động anh hùng, thực hiện ý tưởng nhanh chóng.

Nghĩa ngược: Bốc đồng, thiếu kiên nhẫn, khoác lác, khoe khoang, hấp tấp, cứng đầu, ý tưởng thiếu thực tế, bất chấp tất cả để theo đuổi mục tiêu.

Từ gợi ý: Hành động nhanh.

Sách Green Witch Tarot – Ann Moura, Kiri Leonard

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Green Witch Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button