Tarot Tổng Hợp

Lá Knight of Pentacles – Black Cats Tarot

Knight of Pentacles

Ý nghĩa lá Knight of Pentacles trong bộ Black Cats Tarot

Nhìn xa. Mỗi chúng ta sở hữu một “cảm giác” đặc biệt dẫn chúng ta tới tình huống tốt nhất để trưởng thành. Trực giác là một vũ khí đầy sức mạnh cần được mài sắc.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close