Tarot Tổng Hợp

Lá Knight of Pentacles – Mystic Faerie Tarot

Knight of Pentacles

рп

Knight of Pentacles có một tình yêu sâu sắc và tôn trọng những thứ thuộc về cái đẹp. Không nhất thiết phải nhanh chóng hành động, anh ta dành thời gian suy nghĩ về giá trị của sự vật và ý tưởng. Một khi anh đã quyết định, anh sẽ hết mình để bảo vệ chúng. Anh ta có thể rất đáng tin cậy trong việc duy trì sự an toàn của mọi thứ (vật chất, con người, bí mật). Không hứng thú với việc ngồi yên và rất thích theo đuổi các hoạt động mới, một số người có thể nghĩ rằng anh thật tẻ nhạt, song sự tận tụy của anh là không ai có thể sánh bằng.

Sách Mystic Faerie Tarot – Barbara Moore

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Mystic Faerie Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button