Tarot Tổng Hợp

Lá Knight of Pentacles – Paulina Tarot

Knight of Pentacles

Lá Knight of Pentacles - Paulina Tarot

Một cái cây mọc ra từ quả cầu vàng của chàng hiệp sĩ, đại diện cho chủ trương xây dựng đang hình thành 다운로드. Anh được phò tá bởi một sinh vật trung thành, một sinh vật phù hợp với sự kiên trì và sức chịu đựng của anh.

Nghĩa xuôi: Tính vật chất, chăm chỉ, siêng năng, kiên trì, bền bỉ, kiên định 캐나다 다운로드.

Nghĩa ngược: Tự hài lòng, keo kiệt, bế tắc hoặc mất mát tài chính 다운로드.

Sách Paulina Tarot – Paulina Cassidy

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Paulina Tarot

Tags

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close