Tarot Tổng Hợp

Lá Knight of Swords – Black Cats Tarot

Knight of Swords

Ý nghĩa lá Knight of Swords trong bộ Black Cats Tarot

Chia Tay. Chông gai có thể đến một cách không ngờ. Lúc đầu mất phương hướng, chúng ta can đảm và quả quyết phản ứng lại.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

Related Articles

Trả lời