Tarot Tổng Hợp

Lá Know your power – Messenger Oracle

Know your power

Ý nghĩa lá Know your power trong bộ Messenger Oracle

Bạn có quyền lựa chọn trong mọi việc. Bạn sinh ra với quyền được tự do quyết định nhưng hiển nhiên cái gì nó cũng có cái giá của nó. Để hoàn toàn làm chủ được nó bạn phải học cách chấp nhận trách nhiệm về mọi thứ mình chọn cho dù bạn có ủy quyền cho người khác lựa chọn hoặc áp đặt suy nghĩ của họ lên bạn. Hiểu và nhìn nhận nó bằng chính lựa chọn và hành động của bạn.

Bộ bài Messenger Oracle – Ravynne Phelan

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Messenger Oracle

Related Articles

Trả lời

Back to top button