Tarot Tổng Hợp

Lá Mother of Pentacles – Wild Unknown Tarot

Ý Nghĩa Lá Bài Mother of Pentacles Bộ Bài Wild Unknown Tarot

Gia đình, yêu thương, kiên nhẫn

Lá Mother of Pentacles - Wild Unknown Tarot 2

Mother of Pentacles rất nổi trội trong gia đình 다운로드. Bà biết chính xác phải làm gì trong khi nuôi nấng một gia đình và các công việc của cuộc sống thường ngày. Sự tồn tại của bà luôn hiện diện tiềm tàng để bao quanh tất cả các con và toàn bộ gia đình bà, điều này đã để lại cho bà sự nghèo túng và đeo bám 다운로드. Đây là nguyên nhân lớn nhất gây ra sự bất ổn ở bà. Bà có khả năng của một người thầy thuốc, và rất gắn bó với tự nhiên. 

Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close