Tarot Tổng Hợp

Lá Nine of Cups – Nicoletta Ceccoli Tarot

9 of Cups

Lá 9 of Cups - Nicoletta Ceccoli Tarot

Bất kỳ niềm vui nào bạn muốn đều là của bạn, nếu bạn tin vào nó. Lấp đầy cuộc sống của bạn bằng niềm vui và vươn tới nó. Bạn có một điều ước!

Từ khóa: Đầy đủ về vật chất, hy vọng được hoàn thành, phép màu

Bộ bài Nicoletta Ceccoli Tarot – Nicoletta Ceccoli

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Nicoletta Ceccoli Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button