Tarot Tổng Hợp

Lá Nine of Pentacles – Black Cats Tarot

Nine of Pentacles

Ý nghĩa lá Nine of Pentacles trong bộ Black Cats Tarot

Khiêm Tốn. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là vứt bỏ bản thân đến với hiện tại. Chiến đấu hiện tại là phản tác dụng và sử dụng sức lực là chống lại chính ta.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

Related Articles

Trả lời

Back to top button