Tarot Tổng Hợp

Lá Nine of Swords – Black Cats Tarot

Nine of Swords

Ý nghĩa lá Nine of Swords trong bộ Black Cats Tarot

Hiu quạnh. Lá bài này nói về sự cô đơn: đắm mình trong nỗi cô đơn của bản thân sẽ chỉ tăng thêm cô đơn và làm bất động chính ta. Chúng ta phải dừng việc nghĩ về bản thân.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

Related Articles

Trả lời

Back to top button