Tarot Tổng Hợp

Lá Page of Cups – Black Cats Tarot

Page of Cups

Ý nghĩa lá Page of Cups trong bộ Black Cats Tarot

Sự hợp nhất. Arcanum này nói đến giao tiếp. Nó ám chỉ trung gian giữa hai người hoặc một tổ hợp hành động từ hai lực lượng đối lập.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

Related Articles

Trả lời

Back to top button