Tarot Tổng Hợp

Lá Page of Pentacles – Green Witch Tarot

Page of Pentacles

Đây là lá bài về học giả, người nghiên cứu lĩnh vực thực hành từ đó kiếm sống cho bản thân. Việc đạt được lợi tức và phát triển nó thành một nghề nghiệp khiến nỗ lực trở nên xứng đáng được nhấn mạnh. Đứa trẻ ở đây tự tạo cho mình một công cụ phép thuật, đồng tiền hình sao năm cánh, và đang phong thánh nó bằng cách truyền năng lượng bằng bàn tay mình. Lá bài chỉ ra khả năng biến lợi ích thành một nghề nghiệp đem lại lợi nhuận bằng việc cần cù vận dụng năng lượng và nỗ lực. Sức mạnh của bầu nhiệt huyết và tầm nhìn của tuổi trẻ làm tăng thêm năng lượng cho dự án mới và có thể xác định một nhân dạng mới hoặc một phong cách sống mới đã được hình thành. Có khả năng xuất hiện sự độc lập về tài chính thông qua việc phát triển tài năng và kỹ năng, vì vậy nó cũng là lá bài của sự nghiên cứu sơ khai hoặc nghiên cứu mang tính giáo dục. Vì đây là lá bài của học giả, cũng có thể liên quan đến tài chính, có thể được làm rõ nhờ vào việc đọc những lá bài khác trong một lần đọc bài. Lá bài cũng liên quan đến con cái của một người hoặc liên quan đến các nghiên cứu được thực hiện và việc áp dụng những gì đã được học.

Cỏ roi ngựa, loại thảo mộc đại diện cho sự khởi đầu, sự phong thánh, sự bảo vệ, và con cái, được buộc chặt và treo gần cửa sổ để phơi khô. Chó Corgi, đại điện cho thần tiên và sự bảo vệ, nhảy cẫng lên sung sướng với thứ mà cậu bé đạt được.

Nghĩa xuôi: Nghiên cứu thực tiễn, sử dụng lợi tức để tạo ra thu nhập, thực hành những kỹ năng đã học, nghiên cứu, tin tức về phong cách sống, nhân dạng cá nhân, sự cần cù, sự uyên bác, thỏa thuận kinh doanh, phát triển khả năng thực tiễn, đòi hỏi trách nhiệm hơn, giáo dục bậc cao, hoàn thành việc nghiên cứu để đạt được lợi ích tương lai.

Nghĩa ngược: Mục tiêu không thực tế, sự phù phiếm, không sẵn lòng làm việc hướng đến mục tiêu, không thỏa mãn với công việc hoặc lựa chọn nghề nghiệp, cần nghiên cứu nhiều hơn, khởi đầu sai và hấp tấp.

Từ gợi ý: Nghiên cứu thực tiễn, sự cần cù nghiên cứu.

Sách Green Witch Tarot – Ann Moura, Kiri Leonard

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Green Witch Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button