Tarot Tổng Hợp

Lá Page of Swords – Black Cats Tarot

Page of Swords

Ý nghĩa lá Page of Swords trong bộ Black Cats Tarot

Bảo Hộ. Những gì chúng ta yêu quý phải được bảo vệ bằng mọi giá. Lòng trung thành là đức hạnh quan trọng nhất. Trách nhiệm của chúng ta phải được hoàn thành đầy đủ.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

Related Articles

Trả lời

Back to top button