Tarot Tổng Hợp

Lá Prince of Swords – Sun and Moon Tarot

Prince of Swords

194_72

Khí của khí. Nam tính. Suy nghĩ sáng tạo và trực quan. Sự kiên định. Chariot dẫn đầu bởi một con đại bàng, biểu trưng cho cách nghĩ năng động và chuyển động hướng về phía trước. Sự đột phá bất ngờ.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button