Tarot Tổng Hợp

Lá Princess of Swords – Tarot Illuminati

Princess of Swords

Sửa Chữa Những Ý Tưởng Mới

Lá Princess of Swords trong bộ Tarot Illuminati

“Trí tuệ của ngươi là một công cụ để được sử dụng, để giải những câu đố của thế giới và học cách tách rời và ghép chúng lại với nhau. Đó là phương tiện để ngươi đạt đến sự hiểu biết bộ máy hoạt động của vũ trụ, và khi ngươi hiểu điều đó, ngươi có thể bắt đầu khám phá những phần mới mẻ của nó. Đừng e ngại việc trở thành một nhà phát minh và kiến trúc sư cho chính cuộc đời ngươi, và cũng đừng sợ hãi những ý nghĩ nổi loạn: hãy khiến chúng không bị bó buộc trong nhà tù của nhận thức và chấp nhận, mà hãy để nó được bay cao, bay xa. Hãy dám tư duy độc lập và tạo cho chính mình những luật lệ và thước đo cho cuộc sống của mình. Nền tảng tư duy có hai mặt, giống như thanh kiếm vậy: chúng có thể hỗ trợ và nâng ngươi lên, nhưng chúng cũng có thể bó buộc và kéo ngươi xuống. Hãy biết cách phân biệt sự khác biệt, và ngươi sẽ thực sự là người có tư duy tự do.”

Chủ đề & Nội dung

Một thiên tài; nhà phát minh; một ai đó yêu thích sự phân tích; khởi đầu của sự theo đuổi trí tuệ; tự do suy nghĩ; ý nghĩ nổi loạn; người suy nghĩ tự do; sửa chữa những ý tưởng mới trong thực tế; sự tự do đến từ định kiến hoặc những ý tưởng chưa được nêu lên.

Sách Tarot Illuminati – Kim Huggens

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Tarot Illuminati

Related Articles

Trả lời

Back to top button