Tarot Tổng Hợp

Lá Seven of Cups – Black Cats Tarot

Seven of Cups

Ý nghĩa lá Seven of Cups trong bộ Black Cats Tarot

Ảo Tưởng. Chúng ta nằm trên vạch ngăn giữa hai thế giới: đêm và ngày, những giấc mơ và những thói quen hàng ngày. Sự thật ở đâu? Và ảo tưởng ở đâu?

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

Related Articles

Trả lời

Back to top button