Tarot Tổng Hợp

Lá Seven of Cups – Nicoletta Ceccoli Tarot

7 of Cups

Lá 7 of Cups - Nicoletta Ceccoli Tarot

Quá nhiều sự lựa chọn có thể gây hoang mang. Nếu bạn không chắc chắn với lựa chọn của mình, đừng vội. Hãy để mọi thứ lắng xuống và nó sẽ trở nên rõ ràng.

Từ khóa: năng lượng phân tán, ước muốn mâu thuẫn, bất ngờ

Bộ bài Nicoletta Ceccoli Tarot – Nicoletta Ceccoli

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Nicoletta Ceccoli Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button