Tarot Tổng Hợp

Lá Seven of Pentacles – Black Cats Tarot

Seven of Pentacles

Ý nghĩa lá Seven of Pentacles trong bộ Black Cats Tarot

Kiên Nhẫn. Nhẫn nại, thời gian và sự bảo vệ cần thiết để hình thành dự án của chúng ta. Chúng ta phải tiếp tục với tình yêu và bảo vệ chúng khỏi những hiểm họa.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

Related Articles

Trả lời

Back to top button