Tarot Tổng Hợp

Lá Seven of Pentacles – Wild Unknown Tarot

Ý Nghĩa Lá Bài Seven of Pentacles Bộ Bài Wild Unknown Tarot

Giai đoạn chiêm niệm, suy tư

Lá Seven of Pentacles - Wild Unknown Tarot 2

Một lá bài gây hiếu kì, Senven of Pentacles chỉ ra một giai đoạn chiệm niệm và không chắc chắn 공시기. Bạn sẽ nhìn lại tất cả những lúc mình đã làm việc đầy chăm chỉ và tự hỏi…như vậy là thành công hay thất bại 다운로드? Bạn dường như không thể quyết định. Bạn không nên gặp hái nhiều phần thưởng hơn vào lúc này sao? Có lẽ vậy. Nhưng tâm trí lại nắm quyền kiểm soát đối với nhận thức 다운로드. Có thể những phần thưởng của bạn đang chờ bạn nhận ra chúng. Nó không phải lúc nào cũng là tiền bạc.

Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close