Tarot Tổng Hợp

Lá Seven of Swords – Black Cats Tarot

Seven of Swords

Ý nghĩa lá Seven of Swords trong bộ Black Cats Tarot

Hành Động. Những vấn đề có thể giải quyết với  táo bạo và sáng tạo. Nguy cơ là vốn có trong mọi hành động: chúng ta phải chấp nhận nó và tiếp tục.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

Related Articles

Trả lời

Back to top button