Tarot Tổng Hợp

Lá Seven of Swords – Sun and Moon Tarot

Seven of Swords: sự vô ích

194_48

Sun (Mặt Trời) và Moon (Mặt Trăng) trong Aquarius (Bảo Bình). Sự khinh suất, nỗ lực sai lầm, và suy nghĩ tiêu cực. Tâm trí bất định. Lừa dối và tự lừa dối. Những kế hoạch vô dụng, vô ích.

Sách Sun and Moon Tarot – Vanessa Decort

Bảng ý nghĩa 78 lá bài Sun and Moon Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button