Tarot Tổng Hợp

Ý Nghĩa Lá Seven of Wands Trong Bộ Golden Tarot

Ý Nghĩa Lá Seven of Wands Trong Bộ Golden Tarot

Ý Nghĩa Lá Seven of Wands Trong Bộ Golden Tarot 4

Người đàn ông đứng trên đỉnh đồi cầm một chiếc gậy trong tư thế phòng thủ rõ rệt. Thêm sáu chiếc gậy, phỏng chừng thuộc về những kẻ tấn công, bị giữ lại bởi anh ở phía dưới chân. Mặc dù anh ta bị áp đảo, nhưng anh vẫn đang ở vị trí thuận lợi và trông không có vẻ gì là lo ngại.

Ý nghĩa: Can đảm đối mặt với nghịch cảnh. Bạn sẽ đứng vững và vượt qua giai đoạn khó khăn. Các vấn đề sẽ được giải quyết, và các rào cản đều sẽ được vượt qua. Lòng dũng cảm sẽ được đền đáp.

Nghĩa ngược: Thiếu quyết đoán tại thời điểm quyết định có thể dẫn đến thất bại.

Nhiều lá Seven trong trải bài: Ba lá Seven có nghĩa là thỏa thuận sẽ sớm được xác lập, một hợp đồng được giao kết, hoặc hình thành liên minh. Tuy nhiên, bốn lá Seven lại hàm chỉ nỗi thất vọng cá nhân.

Tham Khảo Sách Hướng Dẫn Bộ Bài Golden Tarot

Chuyên Đề Tarot Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Tổng Hợp

Related Articles

Trả lời

Back to top button