Tarot Tổng Hợp

Lá Six of Pentacles – Black Cats Tarot

Six of Pentacles

Ý nghĩa lá Six of Pentacles trong bộ Black Cats Tarot

Giúp Đỡ. Để vượt qua những chông gai và tình huống khó khăn, chúng ta phải nhận sự giúp đỡ của những người khác. Chúng ta có thể cho thấy điểm yếu của mình và nhận lấy sự giúp đỡ của những người yêu quý chúng ta không?

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

Related Articles

Trả lời

Back to top button