Tarot Tổng Hợp

Lá Six of Stones – Wildwood Tarot

Ý Nghĩa Lá Six of Stones Trong Bộ Wildwood Tarot

Lá Six of Stones - Wildwood Tarot 2

Lạm dụng

Tương ứng lá Six of Pentacles trong RWS

Mô tả

Hai hình tượng rối trí và rách rưới, một ông già và một cô gái, cầm những chiếc bát rỗng đứng cạnh một hàng những tổ ong bị bỏ phế và hư hại 다운로드. Những nông cụ bị hỏng hóc và không sử dụng được nữa nằm trên khoảng đất gần đó. Xuyên qua những tán cây trụi lá, chúng ta thấy những cánh đồng xung quanh, cằn cỗi và hoang tàn asp xlsx 다운로드. Ở phương xa, làn khói bóc lên từ chồng chất những cánh đồng bị hư hại đang bốc chạy

Ý nghĩa

Việc lạm dụng các nguồn tài nguyên không thể tái tạo một cách ích kỷ và ngu ngốc đã dẫn đến mất cân bằng trong công việc và kinh doanh, từ đó hủy hoại chính mình hoặc môi trường 신 맞고 무료 다운로드.

Diễn giải

Việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên đến mức gây tổn hại cho chính chúng ta lại được khuyến khích bằng một quan niệm sai lầm rằng chúng ta có quyền được làm như vậy 다운로드. Ngay cả khi chúng ta bắt đầu phải đối mặt với những ảnh hưởng sâu rộng của sự biến đổi khí hậu toàn cầu và những ảnh hưởng không thể thay đổi đó sẽ có tác động trực tiếp đến cuộc sống con cháu chúng ta, thì con người cẫn phải đấu tranh để giải quyết những vấn đề nan giải là làm sao để cham lo được cho hàng tỷ các con cháu được sinh ra mỗi năm 다운로드. Chúng ta phải tiến hành phương sách gì để đáp ứng những yêu cầu về giáo dục, sức khỏe và dịch vụ xã hội dành cho thế hệ con cháu sau này dường như vẫn là một câu hỏi quá đau đầu thậm chí chỉ là để xem xét 다운로드. Với sự sụp đổ của tầng lớp bảo vệ trị an và hệ thống tài chính thế giới cùng với niềm tin vào khả năng của chính quyền để nói lên sự thật và hành xử thanh liêm đã hoàn toàn bị tổn hại, những biểu hiện luân lý xã hội và các quy tắc ứng xử văn hóa của chúng ta đã xuống cấp nghiêm trọng 다운로드. Tất cả những gì cần quan tâm chính là cái giá mà con cháu chúng ta phải trả dành cho việc khai thác tài nguyên thiên nhiên vô tội vạ của chúng ta 다운로드.

 

Ý Nghĩa Từng Lá Bộ Bài Wildwood Tarot

Tham Khảo Sách Hướng Dẫn Bộ Bài Wildwood Tarot

Chuyên Đề Tarot Chia Sẻ Kiến Thức Tarot Tổng Hợp
Tags

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close