Tarot Tổng Hợp

Lá Six of Wands – Wild Unknown Tarot

Ý Nghĩa Lá Bài Six of Wands Bộ Bài Wild Unknown Tarot

Vinh quang, thành công, trỗi dậy

Lá Six of Wands - Wild Unknown Tarot 2

Từ trong bóng tối và những nhánh cây đâm lên lộn xộn xuất hiện một cánh bướm 다운로드. Sự sống mới vút bay. Nếu bạn chưa say sưa trong niềm vui của thành công, thì sẽ sớm thôi. Six of Wands là lá bài của sự vinh quang, sự trỗi dậy khỏi những bất hòa, xung đột 다운로드. Những chướng ngại không ngừng kéo đến, nhưng giờ không còn là lúc phải nhìn lại chúng nữa rồi. Câu hỏi cần phải nhấn mạnh hơn bây giờ là: Bạn sẽ đi về đâu với đôi cánh mới của mình 다운로드?

Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close