Tarot Tổng Hợp

Lá Ten of Cups – Nicoletta Ceccoli Tarot

10 of Cups

Lá 10 of Cups - Nicoletta Ceccoli Tarot

Đồng minh và người đồng hành của bạn sẽ giúp bạn qua bất kỳ nguy hiểm nào. Bạn đang trên con đường thành công và hạnh phúc, nhờ vào sự giúp đỡ yêu thương của họ.

Từ khóa: Tương lai hạnh phúc, gia đình và bạn bè, lòng trung thành

Bộ bài Nicoletta Ceccoli Tarot – Nicoletta Ceccoli

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Nicoletta Ceccoli Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button