Tarot Tổng Hợp

Lá Ten of Pentacles – Wild Unknown Tarot

Ý Nghĩa Lá Bài Ten of Pentacles Bộ Bài Wild Unknown Tarot

Sự hoàn thiện, dồi dài, phong phú

Lá Ten of Pentacles - Wild Unknown Tarot 2

Ten of Pentacles ám chỉ sự phong phú cả về thể chất và tâm hồn đang ở rất gần cuộc sống của bạn. Số 10 luôn ám chỉ đến sự hoàn thiện, và trong trường hợp này, cuộc hành trình cũng có giá trị tốt đẹp của nó. Vậy nên hãy hào phóng, không chỉ với tiền bạc của bạn mà còn với cả trí khôn của bạn nữa. Hãy đưa ra chỉ dẫn cho những người đang đấu tranh. Bạn sẽ nhận lại gấp mười lần.

Related Articles

Trả lời

Back to top button