Tarot Tổng Hợp

Lá Ten of Swords – Nicoletta Ceccoli Tarot

10 of Swords

Lá 10 of Swords - Nicoletta Ceccoli Tarot

Mọi thứ đang sụp đổ, và giờ là lúc để từ bỏ những thứ vô nghĩa. Đau buồn cho những gì đã có thể xảy ra, nhưng đừng ở trong bóng tối quá lâu. Hãy can đảm và bắt đầu lại một lần nữa.

Từ khóa: Sự kết thúc của một thời gian tồi tệ, thất bại, bước tiếp

Bộ bài Nicoletta Ceccoli Tarot – Nicoletta Ceccoli

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Nicoletta Ceccoli Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button