Tarot Tổng Hợp

Lá Ten of Wands – Paulina Tarot

Ten of Wands

Lá Ten of Wands - Paulina Tarot

Đã bị áp đảo bởi mười cây gậy trên lưng, người thanh niên lại còn khiến mình nặng nề thêm bằng cách thu gom những hòn đá nặng. Anh ta nhận ra tình trạng khó khăn của mình qua hình ảnh những bông hoa héo và người bạn đồng hành kiệt sức của mình.

Nghĩa xuôi: Ôm đồm quá nhiều, bị áp đảo bởi trách nhiệm, cảm giác áp lực, sự cần thiết phải loại bỏ nghĩa vụ.

Nghĩa ngược: Áp bức, khó khăn, học hỏi mọi thứ một cách khó khăn.

Sách Paulina Tarot – Paulina Cassidy

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Paulina Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button