Tarot Tổng Hợp

Ý Nghĩa Lá Bài The Emperor Bộ Bài Wild Unknown Tarot

Ý Nghĩa Lá Bài The Emperor Bộ Bài Wild Unknown Tarot

Sự bảo vệ,  ổn định, người cha

Ý Nghĩa Lá Bài The Emperor Bộ Bài Wild Unknown Tarot 2

Emperor là một người cha 다운로드. Ông ta là người đồng hành hoàn hảo của empress. Ông đại diện cho phần bảo vệ, quyết đoán, và thực sự kiên định trong con người bạn 다운로드. Ông mang đến sự trong trẻo trong trí óc, và điều này sẽ dẫn đến những hành động hoặc quyết định. Đôi khi lá bài này theo nghĩa đen và ám chỉ đến một mối quan hệ phụ tử trong cuộc đời bạn 다운로드. Mặt khác nó cũng ám chỉ đến sự tái kết nối với một phần con người bạn – đứng vững vàng và cao sừng sừng và luôn biết mình cần phải làm gì 다운로드. Với sự trợ giúp từ mặt trời, Emperor có thể nhìn cách xa hàng dặm.

Tags
Show More

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close