Tarot Tổng Hợp

Lá The High Priest – Green Witch Tarot

5 – The High Priest

Tương ứng là V – The Hierophant trong RWS

High Priest của cộng đồng đội một vòng khuyên mặt trời khi đứng giữa vòng tròn đá và tiến hành nghi thức kêu gọi năng lượng mặt trời và sức mạnh của Thần vào trong chậu nước. Ông điều khiển năng lượng bằng thanh dao găm mà ông cầm trong tay để tạo nên nước thánh, trong khi giơ tay còn lại ở tư thế như đang ban phước. Những thanh pha lê chìa ra ngoài quanh cái chậu, tỏa ra năng lượng mặt trời và thanh tẩy không gian linh thiêng, phù hộ cho cộng đồng ở một nơi xa hơn. Sau đó, nước thánh có thể được sử dụng cho các mục đích tâm linh, nghi thức hành lễ, thanh tẩy và mang đến sức mạnh cho các hoạt động phép thuật.

Đây là lá bài về truyền thống và tổ chức thực hành tâm linh giống như thứ mà chúng ta thấy trong Quyển sách Bóng tối (Book of Shadows). Nghi lễ được thực hiện để tôn vinh Thần, cũng đồng thời hướng nguồn sức mạnh và năng lượng phép thuật thông qua buổi lễ hợp nhất vào mọi khía cạnh của cuộc sống thường ngày. Thực hành phép thuật được hệ thống hóa và thiết lập để nó có thể được truyền lại cho các thế hệ tương lai thông qua hướng dẫn và hoạt động kỉ niệm theo lễ nghi. Trong nhiều truyền thống của Pagan giáo, vai trò của Nam Thần và Nữ thần có liên quan tới Mặt trăng và Mặt trời, và được mô tả trong nghi thức của High Priestess và High Priest. Cùng với nhau, họ đại diện cho Thánh thần ở trạng thái cân bằng, mỗi người đều đóng góp cho sự kết nối chặt chẽ của cộng đồng.

Sức mạnh của kết cấu này tạo ra một thông lệ quen thuộc và thoải mái trong đó tuân theo các quy phạm xã hội thấm đẫm cảm giác thái bình và là nơi để mọi người trong cộng đồng phơi mình dưới ánh nắng của Mặt trời từ tâm. Sự cá tính quá mức cũng có thể giống như một vụ nổ mặt trời: nguy hiểm, không kiểm soát và phá hủy. Do đó, High Priest là hình tượng của uy quyền trong các vấn đề tâm linh, là một người đã học và được huấn luyện về việc dạy dỗ và thực thi các nghi lễ cho vai trò cộng đồng của mình. Lá bài này ám chỉ sự ảnh hưởng của tổ chức trong các nguyên tố để tránh thất thoát tài chính ở cung mệnh thổ, đấu tranh tâm l‎ý ở cung mệnh khí, hỗn loạn trong sự nghiệp ở cung mệnh hỏa, và cảm xúc đau khổ ở cung mệnh thủy. Thông qua sự vận hành bên trong kết cấu của Thần Mặt trời, năng lượng được kiểm soát và đảm bảo an toàn.

Cỏ thi, đại diện cho Nam Thần, quyền lực, phúc lành, năng lượng và sự bảo hộ, có trên bệ thờ và mọc tràn lan trong vòng tròn đá. Con chim sẻ, đại diện cho Thần Mặt trời, cộng đồng và sự an toàn, bay vòng quanh phía trên.

Nghĩa xuôi: Tương tác với các tục lệ xã hội/văn hóa, tổ chức, thông lệ, thể thức, lịch trình, an toàn, truyền lại lời dạy bảo, cảm hứng, nghi lễ và nghi thức, hệ thống hóa những thấu thị tâm linh, theo đuổi học thuật về tìm hiểu tâm linh.

Nghĩa ngược: Sự thống trị, thái độ cứng nhắc, sự thao túng, đổ vỡ.

Từ gợi ý: Tổ chức, kết cấu, sự tuân theo, người thông thái.

Sách Green Witch Tarot – Ann Moura, Kiri Leonard

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Green Witch Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button