Tarot Tổng Hợp

Lá The Sidhe – Green Witch Tarot

14- The Sidhe

Tương ứng lá XIV – Temperance trong RWS

Đây là lá bài của sự cân bằng ‎và dòng chảy giữa các thế giới cũng như tâm thức. Ở đây Cô phù thủy lắng nghe những lời thì thầm của Sidhe, nàng tiên giúp nàng pha chế nước ma thuật chính xác cho mục đích của nàng. Sức mạnh của lá bài này nằm ở hành động biến đổi của các linh hồn và thực thể của tự nhiên kết hợp cùng người có khả năng làm cân bằng lý‎ trí và trực giác, năng lượng mặt trời và năng lượng mặt trăng. Sự tương tác qua lại giữa thực tế và l‎ý tưởng tiếp thêm năng lượng cho cả hai và mang đến sự cân bằng giữa thế giới vật chất và thế giới tâm linh cần thiết cho các sản phẩm phép thuật.

Khi lá bài này xuất hiện trong một lần trải bài, thì đó là thông điệp về các kỹ năng con người và khả năng giao tiếp với người khác, vì thế họ sẵn sàng giúp một người hoàn thành nhiệm vụ. Trong thế giới vật chất, nó thể hiện một người có óc tổ chức tốt và biết cách trình bày ý‎ tưởng theo hướng tạo ra được sự nhiệt tình và ủng hộ của đồng nghiệp, cấp trên và bạn bè. Lá bài này có thể ám chỉ sự cải thiện sức khỏe, hoặc sự hăng hái mới trong công việc hoặc mục tiêu.

Lá bài Sidhe mang nguồn cảm hứng về ý‎ tưởng mới vào tâm trí của một người, mà người đó sẽ hấp thụ ý‎ tưởng đó và biến nó thành hiện thực qua sự trợ giúp của những người khác. Trong cõi tâm linh, những nhận thức và hiểu biết mới mẻ được mang đến cho một cá nhân để được chia sẻ với những người khác.

Lá bài này còn ám chỉ sự kiên nhẫn, bởi thông tin và ý tưởng phải được truyền tải cho những người khác theo cách mà họ có thể hiểu được. Có thể cần phải có những thay đổi để điều chỉnh và thể hiện ý tưởng thành hiện thực, nhưng nó được xử l‎ý với sự tự tin và tầm nhìn về kết quả, là một bức tranh rộng lớn hơn. Thông qua sự hòa trộn và thỏa hiệp, mục đích của sự chung sức và hài hòa được đảm bảo và ảo ảnh biến thành hiện thực trong thế giới vật chất. Sự điều độ thay vì bắt buộc sẽ giúp công việc được hoàn thành.

Một bó hoa oải hương, đại diện cho sự hỗ trợ của các nàng tiên, ma thuật, sự sáng tỏ, và hài hòa, được đặt trong lọ hoa trên bàn. Trong ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ mở rộng, chúng ta có thể thấy con quạ, biểu tượng cho sự liên hệ với Nữ thần, đã từng hiện diện trong đời sống của lá bài Phù thủy (Witch), mang đến sự khai sáng và nuôi dưỡng linh hồn.

Nghĩa xuôi: Cảm hứng, kiên nhẫn, sự kiềm chế, kết hợp, tiếp thêm năng lượng, phối hợp ý tưởng, sự hài hòa giữa sức mạnh l‎ý trí và trực giác, ngoại giao, tin vào trực giác, kỹ năng trong nghệ thuật.      

Nghĩa ngược: Bất hòa, không thỏa hiệp, bất cân đối, sự cạnh tranh, không kiên nhẫn, thất bại.

Từ gợi ý: hài hòa, kỹ năng con người tốt.

Sách Green Witch Tarot – Ann Moura, Kiri Leonard

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Green Witch Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button