Tarot Tổng Hợp

Lá Three of Swords – Black Cats Tarot

Three of Swords

Ý nghĩa lá Three of Swords trong bộ Black Cats Tarot

Khoảng Cách. Có những khoảnh khắc trong đó không có chỗ cho giao tiếp. Mọi thứ dường như bị phá hủy và cách tốt nhất là rời bỏ.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

Related Articles

Trả lời

Back to top button