Tarot Tổng Hợp

Lá Time to reflect – Messenger Oracle

Time to reflect

Ý nghĩa lá Time to reflect trong bộ Messenger Oracle

Có phải bạn đang sống một cách vội vã, chạy vội từ giây này sang phút khác mà không thực sự quan tâm đến điều gì? Có phải bạn hoàn toàn không thể để ý theo dõi xem mình đã học thêm được gì từ tất cả những thứ bạn làm được và hoàn thành? Hãy dừng lại một giây và nghĩ về những gì đã và đang xảy ra, xem bạn đã trưởng thành như thế nào và đã đạt được những gì. Thừa nhận và ăn mừng những gì đã trải qua cũng là một phần của việc hình thành nên cuộc sống hiện tại.

Bộ bài Messenger Oracle – Ravynne Phelan

Bảng tra cứu ý nghĩa 50 lá bài Messenger Oracle

Related Articles

Trả lời

Back to top button