Tarot Tổng Hợp

Lá Bài Transformation Bộ Bài Witchlings Deck

Lá Bài Transformation Bộ Bài Witchlings Deck 4

Lá Bài Transformation Bộ Bài Witchlings Deck

Tự chuyển đổi là quá trình tiến hóa của cuộc sống mang lại tầm nhận thức cao hơn.

Phép thuật tự bản thân nó đã là một quá trình chuyển hóa. Ước muốn nhìn thấy sự chuyển đổi thường xảy ra theo từng nấc trong cuộc đời bạn. Thay đổi hay chuyển đổi sẽ tạo thành một con đường và mang đến những tầm nhìn mới cho bạn. Sự tự phấn đấu của bất kì vấn đề gì như trí tuệ, tinh thần, hay thể chất đều được khuyến khích, hãy cẩn thận với những con đường mà bạn chọn trong cuộc đời này và hãy duy trì những bước đi tới đích mà bạn đã chọn.

Witchlings – Sách Hướng Dẫn và Sử Dụng Những Câu Thần Chú

 

Bộ Bài Witchlings Deck of Spells
Chuyên Đề Tarot Tổng Hợp

Related Articles

Trả lời

Back to top button