Tarot Tổng Hợp

Lá Two of Cups – Crystal Visions Tarot

Lá Bài Two of Cups Bộ Bài Crystal Visions Tarot

Lá Two of Cups - Crystal Visions Tarot 2

Lá bài Two of Cups thể hiện một sự kết nối, sự cuốn hút, hoặc một mối ràng buộc chung 다운로드. Nó có thể là một cuộc hôn nhân, một liên minh, một tình bạn hoặc quan hệ đối tác sâu đậm. Nó cũng có thể biểu hiện sự hòa hoãn hoặc tha thứ người ở bên cạnh bạn 다운로드.

Lá bài vẽ hình một đôi trai gái đang chia sẻ tình cảm, biểu thị bằng những chiếc cốc của họ 인사이드 아웃 자막 다운로드. Cảm giác đó là sự lãng mạn hoặc sự hấp dẫn thể xác. Lá bài này rất giống với lá bài The Lovers trong bộ Ẩn chính khi diễn tả sức mạnh và tình cảm của hai con người gắn kết với nhau 초등학교 1학년 교과서 다운로드.

Diễn giải ngược của lá bài:

Khi lá bài the Two of Cups đảo ngược, nó có thể biểu hiện sự rạn nứt hoặc tranh cãi giữa hai bên 당나귀 발타자르. Nó cũng có thể ám chỉ rằng một bên quí trọng mối quan hệ hơn bên kia, hoặc thể hiện những điều xung khắc đang nảy sinh giữa hai bên 아빠의 임신 다운로드.

Sách Hướng Dẫn Bộ bài Crystal Visions Tarot – Jennifer Galasso

 

Bảng Tổng hợp tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Crystal Visions Tarot

Tarot.vn Chuyên Đề Tarot Tổng Hợp

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close