Tarot Tổng Hợp

Lá Two of Pentacles – Black Cats Tarot

Two of Pentacles

Ý nghĩa lá Two of Pentacles trong bộ Black Cats Tarot

Mù Quáng. Mỗi sự tồn tại được đánh dấu bởi những khoảnh khắc của nhầm lẫn. Biết rằng mỗi tình huống có một mặt tối và không kiểm soát được sẽ giúp chúng ta vượt qua nó.

Xem bảng tra cứu 78 lá bài Black Cats Tarot.

Bộ bài Black Cats Tarot – Maria Kurora

Related Articles

Trả lời

Back to top button