Tarot Tổng Hợp

Lá Two of Pentacles – Deviant Moon Tarot

Lá Bài Two of Pentacles – Bộ Bài Deviant Moon Tarot

Lá Two of Pentacles - Deviant Moon Tarot 4

Người vũ nữ đang trình diễn vũ điệu múa bụng dưới ánh sáng vầng trăng khuyết, trên tay giữ thăng bằng hay đồng tiền bạc. Mặc dù khi nhìn vẻ ngoài, người vũ nữ không mất quá nhiều mồ hôi hay gặp khó khăn gì khi trình diễn điệu múa, nhưng thực tế thì chúng chính là kết tinh từ sự khổ luyện và tập trung mạnh mẽ.

Nghĩa xuôi: Nỗ lực giữ cân bằng và hài hòa. Giải quyết nhiều tình huống.

Nghĩa ngược: Không thể duy trì thăng bằng trong cuộc sống. Đặt ưu tiên không đúng chỗ.

Sách Hướng Dẫn Bộ Bài Deviant Moon Tarot

Tham Khảo Các Lá Bài Deviant Moon Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button