Tarot Tổng Hợp

Lá Two of Swords – Chrysalis Tarot

Two of Scrolls

Lá Two of Swords - Chrysalis Tarot

Tên truyền thống: Two of Swords

Từ khóa: Sự tưởng tượng

Một con kỳ lân đen có cánh là một cảnh tượng hiếm thấy. Nó tượng trưng cho sự rộng lớn, sức mạnh nhanh nhẹn và sự mâu thuẫn. Lá này nói về việc đối diện với những lựa chọn khó khăn và tin tưởng vào bản năng của bạn. Nhưng đầu tiên, nó nhắc nhở bạn thu xếp cuộc sống và giữ vững quan điểm. Một tình trạng khó xử mà bạn đang đối mặt có thể cần tới một chuyến bay của óc tưởng tượng. Hãy tránh xu hướng biến mọi vấn đề trở nên phức tạp. Bằng một cách tiếp cận tưởng tượng, thậm chí là phi thực tế, bạn có thể tìm được một giải pháp thực tế. Sừng của con kỳ lân là thanh kiếm của những suy nghĩ đối lập đâm xuyên qua những vùng đất tối cao của sự thông thái.

Sách Chrysalis Tarot – Toney Brooks, Holly Sierra

Bảng tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Chrysalis Tarot

Related Articles

Trả lời

Back to top button