Tarot Tổng Hợp

Lá Two of Swords – Crystal Visions Tarot

Lá Bài Two of Swords Bộ Bài Crystal Visions Tarot

Lá Two of Swords - Crystal Visions Tarot 2

Lá bài Two of Swords tượng trưng cho việc đi đến bế tắc và không lối thoát. Nó chỉ sự từ chối và né tránh lựa chọn, một sự phủ nhận các cảm giác, hoặc mù mịt về cách giải quyết có thể có.

Người phụ nữ được minh họa trong lá bài bình thản và tâm trí kiên định khi được vẽ chân dung với hai thanh kiếm cân đối. Cô ta không muốn nhận ra vấn đề trước mắt, do đó cô tránh né đưa ra quyết định và vẫn tiếp tục trong vòng bảo vệ của hai thanh kiếm đặt chéo nhau. Hai con quạ bay ở hai chiều đối nghịch, biểu thị cho những con đường khác nhau mà cô ấy đang đối diện.

Diễn giải ngược của lá bài:

Khi trải bài ra lá Two of Swords bị đảo ngược, điều đó có thể biểu thị một tình huống khó khăn hoặc mối quan hệ căng thẳng đã bắt đầu được giải quyết và/hoặc quyết định khó khăn được đưa ra. Màn sương của sự do dự đã tan đi và bế tắc đã được giải tỏa.

Sách Hướng Dẫn Bộ bài Crystal Visions Tarot – Jennifer Galasso

 

Bảng Tổng hợp tra cứu ý nghĩa 78 lá bài Crystal Visions Tarot

Tarot.vn Chuyên Đề Tarot Tổng Hợp

Kiến Thức - Tri Thức 1805

🤼🤼🤼 KIẾN THỨC LÀ ĐỂ SẺ CHIA 🤼‍🤼‍🤼‍

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Close